Falck Security var namnet på ett bevakningsföretag som nu har bytt namn till G4S som nu säljs under namnet Avarn Security AB. Falck Security i Sverige hade sina rötter i Partena Security. Numera Avarn Security AB.

ABAB, Allmänna bevakningsaktiebolaget, var ett statligt ägt aktiebolag som bildades 1964 efter beslut i riksdagen. År 1988 överfördes ABAB till statliga bolaget Procordia som även innehöll verksamheter som städbolaget Renia och måltidsbolaget Sara Cater Partner. 1992 såldes eller ombildades verksamheterna till Partena Service och ABAB blev Partena Security. Vävt

ABAB, Allmänna bevakningsaktiebolaget, var ett statligt ägt aktiebolag som bildades 1964 efter beslut i riksdagen. År 1988 överfördes ABAB till statliga bolaget Procordia som även innehöll verksamheter som städbolaget Renia och måltidsbolaget Sara Cater Partner. 1992 såldes eller ombildades verksamheterna till Partena Service och ABAB blev Partena Security.

Securitas ledningscentral

Securitas Larmcentral, kardborrebaksida

Securitas Hisingsgruppen

Kardborre baksida

Vävt

90 000 var telefonnumret till den svenska SOS-tjänsten som inrättades 1953, och var i drift fram till den 1 juli 1996

Svenska vakt

Säkerhetsvakter Riksdagen.

Vävt

Probus säkerhet

Uppköpta av securitas

Uppköpt av Securitas

Svensk säkerhets service

Nova Protection är ett bevaknings- och säkerhetsföretag i Sverige med huvudkontor i Göteborg.

Synerco AB

CSG är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag.

"iPatrol Security AB arbetar med lokalt förankrad bevakning för att uppnå ett starkt förebyggande säkerhetsarbete, vilket leder till snabba åtgärder, mindre skadekostnader, ökad service, vilket på sikt ger en tryggare miljö att vistas och arbeta inom." (vilket ordbajs)

Synerco security Stockholm

Larm Assistans Sverige AB är ett bevakningsföretag som är auktoriserat av länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen i hela riket samt är EU-godkänt.

Örestads Bevakning har gått in i sitt 5:e decennium som bevakningsföretag och är därmed ett av Sveriges äldsta företag i bevakningsbranschen.

Reko Bevakning (oklart om det finns kvar)

Sveskydd Spånga

Gävleborgs Bevakning AB är ett lokalt verksamt bevakningsföretag. "Vårt motto är: Vi gör och är vad vi heter"!