Ärmgrader. Inspektör med särskild tjänsteställning.

Inspektör med särskild tjänsteställning