Passageraranalys NOA

Regionala insatskonceptet (regionala insatsstyrkan)

NI nationella insatsstyrkan

Regionala insatsstyrkan Norrbotten.

Regionala insatsstyrkan norrbotten

Förråd/beslag. Ej officiellt

Monokromt pikemärke med kardborre

Monokromt ärmmärke

Piketen SWAT. Filtbaksida resp. Kardborre

Piketen små mössmärken baksida filt resp. Kardborre

Piketen

Piketen

NI. Nationella insatsstyrkan

Polisflyget. Vävt

Polisflyg. Broderat

Dykare. Ej officiellt De flesta av de 7-8 utbildade dykarna ingår i sjöpolisen. Tidigare hyrdes de in.

Utbildningsteknik för poliser som utbildats för hantering av farliga ämnen. Kemiska ( C), Biologiska (B), radiologiska (R), Nukleära (N), Explosiva(E)

Utbildad mc förare. Ej officiellt

Mc utbildad, ej officiell ännu

Operatör länskommunikationscentralen

Bombtekniker

Hundförare

Beredskapspoliserna var tidigare värnpliktiga med fem veckors efterutbildning vid Polishögskolan, som utgjorde en förstärkning av polismyndigheternas ordinarie personal. De hade också repetitionsövningar vartannat år. Cheferna för varje grupp på åtta personer var yrkespoliser med ledarskapsutbildning

Sjöpolisen

Polisflyg. Ej officiellt.

Polisflyg.

Drönarutbildad. Ej officiellt.

Variant 2 med kardborre

Tekniker grått med kardborre

Tekniker

Variant med kardborre

Krisstödjare?

Förhandlare

regionala insatsstyrkan (nytt märke 2020)