Polisdirektör, chef för regionen

Biträdande Polisdirektör.

Polismästare Se beskrivning i m/92

Polismästare

Polissekreterare

Polisintendent chef för polisområde. Chef för lokalpolisområde

Kommissarie, chef för sektion

Kommissarie med särskild tjänsteställning. Befäl/arbetsledare. Chef för sektion eller lokalpolisområde samt chef för befälsgrupp bestående av befäl på indirekt nivå tex grupp med vakthavande befäl.

Kommissarie

M/14 kommissarie. Första modellen på detta märke. Modellen ersatte den tidigare varianten med vävda/broderade

Inspektör, chef för grupp

Inspektör, befäl/arbetsledare

Polis/kriminalinspektör

M/14 första upplagan av de nya hylsorna. Dessa ska användas till både skjorta och uniform.

Polisassistent med minst 4 års anställning

Polisassistent Nya kronan

Polisassistent broderade