M/74? Axelklaffar vävda polisindendent

M/74 ? Vävda kommissarie med särskild tjänsteställning

äldre m/74? axelgrader? vävda