Diverse slipsnålar

Passkontroll nål okänt årtal och användande

Tjänstgöringstecken för operatör på kommunikationscentralen m/2003

Tjänstgöringstecken för bombtekniker m/2000

Tjänstgöringstecken vid rikspolisstyrelsen m/72

Motorfordonskontroll besiktningsförordnande

M/74 små märken

Mössmärken m/74 stora

Polisskolan mössmärke

Bricka fjällräddningen

Bricka vakthavande befäl m/92

Bricka yttre befäl

Svaromålsbricka m/54

Svaromålsbricka m/74

Beredskapspolis

Länsstyrelsen förordnar jakttillsynsmän i Sverige. Ansökan skall göras skriftligen av uppdragsgivaren som är jakträttsinnehavare till exempel länsjaktvårdsförening, jaktsammanslutning eller motsvarande. Det är endast personer som genomgått av Rikspolisstyrelsen beslutad utbildning som får förordnas som jakttillsynsman.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Flygplatskontrollant

Passkontroll Nålfästning

Flygplatskontroll

mössmärke m/41

Bröstbricka för reservpolis men användes också som mösmärke till polisens båtmässa.Användes mellan 1926-1953

Mössmärken m/26 användes till 1954

Mössmärke m/26 Kommissarie användes mellan 1926-1954

Namnbrickor

Ljungby nr 50

Slipshållare polisen Island

Ordningsvakt