Rikspolischef felgjorda

Rikspolischef. Vävt

Överdirektör, chefen för polisavdelningen vid rikspolisstyrelsen, rikskriminalchef, länspolismästare i Stockholms län, västra Götaland och skåne

Länspolismästare. Broderade

Länspolismästare utom i Stockholms län, västra Götaland och Skåne .biträdande länspolismästare i Stockholms län, västra Götaländer och Skåne Vävda

Polismästare. Vävda

Biträdande länspolismästare utom i Stockholms län, västra Götaland och Skåne. Polismästare, polisöverindendent,rektor på Polishögskolan och annan enhetschef vid rikspolisstyrelsen.

Polissekreterare. Broderade

Polissekreterare Vävda

Polisindendent broderade

Polisindendent vävda

Kommissarie med särskild tjänsteställning broderade

Kommissarie med särskild tjänsteställning. Vävda

Kommissarie. Broderade

Kommissarie. Vävda

Inspektör med särskild tjänsteställning. Broderade

Inspektör med särskild tjänsteställning. Ex yttre befäl. Vävda

Polisinspektör/kriminalinspektör. Broderade

Polisinspektör/kriminalinspektör. Vävda

Polisassistent med minst 4 års anställning broderade

Polisassistent med minst 4 års anställning. Vävt till skjorta

Polisassistent vävda. Till skjorta

Polisassistent broderade. Till tröja och uniform

Polisaspirant broderade. Till tröja och uniform

Polisaspirant vävda. Till skjorta

Musik och körverksamhet

Poliskören körledare

Beredskapspolisen

Studerande polisutbildningen

Polishögskolan broderade

Polis högskolan vävda